Societatea noastră vă oferă suport, asistență și reprezentare pentru următoarele tipuri de activități:

  • Asistență și reprezentare în obținerea de diverse autorizații, licențe și permise de funcționare;
  • Achiziţii, fuziuni şi divizări societăţi comerciale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul muncii;
  • Înființări, Dizolvări, lichidări şi radieri de societăţi;

Asitență pentru contracte comerciale:

  • Conceperea, negocierea, închierea, executarea, modificarea sau încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză (incluzând aici și prestări de servicii), asociere în participațiune, mandat, împrumut, etc;
  • Redactarea/ revizuirea și monitorizarea contractelor utilizate de clienți în relațiile lor comerciale;
  • Redactarea/ revizuirea şi monitorizarea tipurilor de garanții utilizate de clienți pentru a se asigura de executarea obligațiilor de plată ale partenerilor comerciali;
  • litigii referitoare la încheierea și executarea unor contracte, clauze sau garanții.