Juriștii noștri se bucură de o bogată experiență în dreptul mediului, domeniu aflat la confluența dintre dreptul administrativ și dreptul civil și sub impactul reglementărilor de la nivelul Uniunii Europene. Bazându-ne pe această experiență oferim clienților următoarele servicii:

  • consultanță, asistență și reprezentare juridică în configurarea, dezvoltarea și gestionarea unor proiecte de mediu (deşeuri medicale), inclusiv proiecte referitoare la energia regenerabilă (solar, eolian, deșeuri, biomasă);
  • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la avize și autorizații emise de autoritățile de mediu naționale;
  • consultanță cu privire la problemele de natură fiscală asociate dreptului mediului (taxele și contribuții de mediu);
  • redactarea de opinii juridice cu privire la reglementările incidente în domeniul protecției mediului la nivelul Uniunii Europene și impactul acestora în dreptul intern.