Oferim clientilor nostri servicii de consiliere, asistență și reprezentare pentru modificarea unor elemente ale actelor constitutive ale societății, precum majorare de capital, schimbare denumire, schimbare sediu, pregătirea și revizuirea hotărârilor adunărilor generale, reprezentare cu ocazia adunărilor generale schimbare administrator, precum şi întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea înscrierii acestor menţiuni în Registrul Comerţului.