Societatea noastră oferă prin specialișii săi angajatorilor servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică și în domeniul Dreptului muncii care acoperă următoarele situații:

  • consiliere și asistență juridică pentru redactarea și revizuirea contractelor individuale de muncă;
  • redactare proceduri de organizare a muncii (contracte individuale de muncă, contracte colective de muncă, regulamente de ordine interioară, fișă post, etc);
  • asistență și reprezentare în procedurile de negociere a contractelor individuale de muncă sau a unor clauze din contractele individuale de muncă;
  • consiliere și asistență juridică pentru pregătirea contractelor colective de muncă și gestionarea procedurii de încheiere a contractelor colective de muncă;
  • asistență în procedurile disciplinare sau în procedurile pre-litigioase asociate unor contracte individuale de muncă;
  • reprezentare în litigiile colective de muncă;
  • asistență și reprezentare juridică în procedurile judiciare referitoare la concedierea salariaților;
  • asistență și reprezentare juridică pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariați angajatorilor;
  • asistență și reprezentare juridică în litigiile de natură contravențională cu autoritățile publice (ex. inspectoratele teritoriale de muncă);