Tehnici de susținere a motivației

Motivația este un concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri,  care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte sau atitudini. Motivaţia merge
Read More