Societatea noastră va pune la dispozitie servicii de recuperare creante prin proceduri extrajudiciare si judiciare. Procedura de recuperare este activitatea desfasurata de catre societatea noastră cu scopul de a determina debitorii clientului sa plateasca creanţele restante cu dobânzile, majorările şi penalităţile aferente, precum şi să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor de plată ale acestora. Procedura de recuperare propriuzisă are 2 etape, prima amiabila sau extra-judiciară si faza judiciara, în cazul în care cea amiabilă nu dă rezultate.
Socuietatea noastră adoptă o politica de pret bazata preponderent pe comisioane percepute ca procent din suma efectiv recuperata. Valoarea comisioanelor se stabileste in functie de data scandenta documentele existente si se platestc de catre clientul nostru numai dupa si daca se recupereaza sumele restante.